menu

Odpowiedzialność na drodze

11.08.2017, godz. 00:00
Odpowiedzialność na drodze
foto: materiał prasowy

Autostrada pozwala na rozwijanie większej prędkości, jednak poruszanie się po niej nie zwalnia od zachowania ostrożności. Celem ruszającej właśnie kampanii "Autorefleksja za kółkiem" jest uświadomienie kierowcom,  jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom drogi, w tym osobom pracującym na autostradzie.

"Nie jestem kotem, nie mam siedmiu  żyć, omiń mnie bezpiecznie!" –  to jedno z haseł informacyjnej akcji społecznej prowadzone na koncesyjnym odcinku autostrady A2 Świecko – Konin. Od początku roku na tej części trasy doszło aż do 11 zdarzeń, w których ucierpieli pracownicy spółki Autostrada Eksploatacja SA, podwykonawcy oraz pracujący na drodze sprzęt. W ubiegłym roku takich przypadków było aż 20. Ten niepokojący bilans dał impuls do rozpoczęcia kampanii, zmierzającej do poprawy warunków bezpieczeństwa osób wykonujących pracę na polskich drogach.

Nadmierna prędkość

W badaniu ankietowym przeprowadzonym na początku lipca 2017 roku na odcinku A2 Świecko – Nowy Tomyśl kierowcy zwracali uwagę na obniżenie poczucia własnego bezpieczeństwa. Wśród najczęściej podawanych powodów takiego stanu rzeczy wymieniano:  zbyt szybką jazdą innych prowadzących,  niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz wymuszaniem zjazdu na prawy pas.  Jedynie 43% ankietowanych zauważyło pracujący na trasie sprzęt i tylko 2/3 z nich wówczas zwolniło. Aż 15% badanych zbyt późno zorientowało się w sytuacji, by podjąć jakiekolwiek działanie.

Czas na działanie

Wyniki ankiety i alarmujące statystyki  zdarzeń na drodze wymagały reakcji. Jest nią właśnie kampania "Autorefleksja za kółkiem". Jej ambasadorami są osoby znające realia autostradowe od podszewki: kasjerki i pracownicy utrzymania ruchu oraz patrolowcy pracujący na autostradzie. Hasła promujące bezpieczne zachowanie na drodze pojawiły się na kabinach kasjerskich, w Miejscach Obsługi Podróżnych oraz na samochodach patrolowych i interwencyjnych. Specjalne bannery umieszczone zostały też na stronie internetowej Operatora, a ostrzegawcze pojawiają się również w aplikacji Yanosik.

"Jesteśmy dalecy od moralizowania i epatowania strachem. Chcemy w lekki, nieraz żartobliwy sposób  zwrócić uwagę kierowców na naszych pracowników pracujących na autostradzie i zachęcić ich do autorefleksji oraz do jazdy zgodnie z przepisami" - tłumaczy Edward Targosz, prezes zarządu Autostrada Eksploatacja S.A., inicjatora kampanii. "Liczymy, że w trakcie kampanii uda nam się namówić kierowców do stania się ambasadorami idei bezpiecznej jazdy" – dodaje.

Człowiek w trosce o człowieka

Kampania ma też zwrócić uwagę kierowców na pracowników Placów Poboru Opłat. "W kabinach kasjerskich nie siedzą automaty! Mamy jedno życie, naszych bliskich i marzenia. Każdego dnia chcemy po pracy bezpiecznie wrócić do swoich rodzin. Dlatego też tak ważne jest by kierowcy nie pędzili jak tornado i wyhamowali, jak się do nas zbliżają. Wówczas i my, i oni bezpiecznie wrócimy do naszych domów" - wyjaśnia Agnieszka Nowacka, kasjerka z PPO w Nagradowicach,  jedna z ambasadorek kampanii.

WIĘCEJ W SUPERAUTO